Οδηγίες Εγκατάστασης Εφαρμογής Φορολογία Εισοδήματος 2017

 

1. Εγκατάσταση

1.1. Βήμα 1ο

 

Πατάμε το button “Κατεβάστε το πρόγραμμα” 

1.2. Βήμα 2ο

 

Μετά την λήψη του αρχείου ενεργοποιούμε το αρχείο με διπλό κλικ από το σημείο όπου αποθηκεύτηκε, για να ξεκινήσει η εγκατάσταση της εφαρμογής. 

Ενεργοποιώντας το κουμπί «Επόμενο» εμφανίζεται εικόνα με την τοποθεσία που επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή

Με την ενεργοποίηση της Εγκατάστασης πραγματοποιείται κανονικά η Εγκατάσταση της εφαρμογής. Ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση εμφανίζεται εικόνα στην οποία θα ενεργοποιήσουμε το κουμπί «Τέλος».

Εφόσον το κουμπί «Εκτέλεση του “Φορολογία Εισοδήματος 2017” είναι ενεργοποιημένο θα πραγματοποιείται αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής.