Φορολογική Δήλωση 2017
Εκκαθάριση Φόρου

Εφαρμογή συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 και υπολογισμού του καταβλητέου φόρου για το Φορολογικό Έτος 2016 .

To in.gr σε συνεργασία με την Epsilon Net σας προσφέρει
την εφαρμογή "Φορολογική Δήλωση - Εκκαθάριση Φόρου 2017".

Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση της δήλωσης εισοδήματος

Άντληση των προσυμπληρωμένων πεδίων της δήλωσης από την Ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Υπολογισμός με ακρίβεια του φόρου εισοδήματος

Υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελείας που συνεκκαθαρίζεται με το φόρο εισοδήματος

Αυτόματος προσδιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

Δυνατότητα Γρήγορου υπολογισμού φόρου συμπληρώνοντας κωδικούς και ποσά.

Αυτόματη Υποβολή του εντύπου Ε1 μέσω Internet με αυτόματη σύνδεση στο site της ΓΓΠΣ (TaxisNet)

Εκτύπωση της δήλωσης εισοδήματος, του εκκαθαριστικού σας σημειώματος ή και του δοσολογίου με τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της εφαρμογής μέσω Internet με νέες εκδόσεις για προσθήκες / βελτιώσεις της εφαρμογής

Με την εγγύηση και την επιστημονική επιμέλεια της Epsilon Net.Απαιτούμενος χώρος στο δίσκο:

~105 ΜΒ.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Windows 2000
P3 στα 800 GHz , 256 MB Ram
Ανάλυση Οθόνης : 1024 x 768 pixels
Internet Explorer 6

Προτεινόμενες απαιτήσεις

Windows XP
P4 στα 1.4 GHz , 512 MB Ram
Ανάλυση Οθόνης: 1024 x 768 pixels
Internet Explorer 6Αθήνα: Λεωφ. Συγγρού 120, 117 41, Τηλ. 211 5007000 infoath@epsilonnet.gr
Θεσσαλονίκη: Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, Τηλ. 2310 981 700, info@epsilonnet.gr
www.epsilonnet.gr – www.e-forologia.gr www.epsilonnet.gr | www.e-forologia.gr